Asker TEK

Prosjekter

Asker Tek er tredje byggetrinn på Kraglund kontorpark i Asker. Et moderne og miljøvennlig bygg der man i stor grad har lagt vekt på å møte leietakers behov. Men for Skanska er dette mer enn bare et nytt kontorbygg. Det er også et eksempel på hva man kan få til når man jobber godt og effektivt sammen. Ikke bare internt i Skanska, men også sammen med investor, leietaker og kommunen.

Historie

Kraglund kontorpark startet for 10 år siden med en østvendt tomt som var avsatt til fremtidig næringsutbygging. Et område som uansett ikke var egnet til boliger. Men det skulle vise seg at denne østvendte tomten på mange måter skulle være med å endre måten Skanska Norge jobber på.

– Dette var det første prosjektet med næringsbygg der Skanska Norge var aktivt inne som utvikler av eiendom, forteller Lars Holm, prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling. Han var med på kjøp av tomten, reguleringsarbeidet, utleie, gjennomføring og salg av første og andre byggetrinn. – Dette var vårt første utviklingsprosjekt der vi var helt inne fra starten i 2007 med tomtekjøp på vegne av Ferd, og hvor vi selv stod for reguleringen. Det var starten på en reise som har tatt 8–10 år, og som har gitt oss tillit til å investere i våre egne prosjekter, forteller han.

Lars Holm, prosjektsjef i Skanska Eiendomsutvikling

– Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Ferd som er investoren, og de to første byggetrinnene har skapt betydelige verdier for investor, kan Holm fortelle. Ferdig utviklet vil den totale prosjektverdien være solide én milliard kroner.

Ferd er også fornøyde med arbeidet på Asker TEK, og Thorbjørn Barrett Sele, prosjektleder i Ferd Eiendom forteller om et prosjekt som har vært preget av strukturerte prosesser kombinert med en samarbeidsvillig og sosial tilnærming til alle utfordringer. – Vi har full tillit til at Skanska igjen vil skape et fullgodt prosjekt som vil skape varige spor, sier Sele.

Samarbeid og tillit

Et godt samarbeid med investor betyr mye for at man skal kunne lykkes. Og da handler det om tillit. Prosjektleder Gunnar Irby i Skanska Eiendomsutvikling er den som har ansvaret for selve prosjektet, med tett kontakt mot investor, leietaker og innad i Skanska. Han kan fortelle at samarbeidet med Ferd er svært nært og preget av en stor grad av tillit. – På vegne av Ferd, gjennomførte Skanska et tomtekjøp av Asker kommune, og utviklet prosjektet fra bunnen av, forteller han. – Her har altså Skanska brukt både entreprenør- og utviklerkompetansen til å skape noe for Ferd.

Prosjektleder Gunnar Irby i Skanska Eiendomsutvikling

Flesteparten av de som er med på tredje byggetrinn, var også med på de to første. Det har også vært viktig for å bygge tillit og gode relasjoner ifølge Irby. Vi har for eksempel brukt Jostein Rønsen Arkitekter og Anne Ruth Flåte Interiørarkitekter gjennomgående på alle byggetrinn.

– Dette prosjektet er et eksempel på at når vi samler kompetansen vår, så kan vi skape verdier, understreker han. Og da snakker han ikke bare om verdiskapningen for Skanska sine kunder, men også deres kunder igjen og lokalmiljøet. Prosjektet bidrar til å realisere kommunens ambisjoner med etableringen av flere arbeidsplasser.

Det tredje byggetrinnet Asker Tek føyer seg pent inn i rekken av de to andre trinnene i Kraglund kontorpark, med svært sentral beliggenhet i forhold til tog og annen offentlig kommunikasjon

På lag med leietager

Kraglund kontorpark huser fra før firmaet Aibel. Når tredje byggetrinn står ferdig er det Indra Navia som flytter inn som leietaker. De har en litt spesiell virksomhet, som også har satt krav til at man som utbygger må kunne være fleksibel, løsningsorientert og få frem gode løsninger raskt.

– Jeg jobber mye med å fange opp behovet til leietageren, forteller Irby. En av hovedoppgavene er å passe på at bygget blir nettopp slik at leietager får best mulig utbytte, og det krever tett dialog. – At Skanska som både eiendomsutvikler og entreprenør sammen med Ferd og leietaker har samarbeidet så tett gjennom hele prosessen har ført til store gevinster forteller Irby. – Og vi kunne raskt sikre for Ferd at dette var noe vi kunne få til, både bygningsmessig og innenfor en akseptabel økonomisk ramme. Men det måtte gjøres fort, og da hadde vi en gevinst av måten vi jobber på, sier han.

Og det er tydelig at Gunnar Irby er både engasjert og dedikert, og at han stortrives i rollen. – Jeg koser meg, sier han og smiler! Han mener det handler om å skape relasjoner der man har trygghet til å kunne gjøre noe slikt. – Man må ha relasjoner som åpner for det, ellers så fungerer det ikke, sier han. Og han forteller videre at nettopp derfor er leietaker involvert i mye, ikke bare på egne arealer, men også på andre deler av bygget.

– Det er både morsomt og utviklende å jobbe sammen med en så humørfylt, profesjonell og ryddig gjeng som de vi jobber med fra Skanska. I tillegg imponerer det oss å se hvordan Skanska bruker tid og energi på å bygge gode team. Det forteller Monica Stava, prosjektleder i Indra Navia, og fortsetter:

– Hele veien får vi være med å forme bygget og våre lokaler til et sted som gir energi og er tilpasset våre behov. Det er en villighet til å finne gode løsninger, og vi setter stor pris på å være så tett på i byggeprosessen.

Gunnar Irby, Harald Gude og Cato Setsaa inspiserer det som skal bli hovedinngangen og resepsjonen til Asker TEK

Ikke bare kontorer

Indra Navia har blant annet en hel etasje som er et produksjons- og testlokale hvor de setter sammen og tester flyplassteknologi. – Det har krevd en del spesialløsninger, forteller Irby. – Men vi hadde ikke kommet i mål hvis vi ikke hadde hatt med oss Asker kommune på en så god måte, sier han. Kommunen har vært svært positive til dette byggeprosjektet, og har bidratt til at det har vært mulig med raske beslutninger og omstillinger i prosjektet.

I tillegg til at Asker kommune får 200 nye arbeidsplasser ved at Indra Navia flytter inn her, så skal produktene deres testes der sammen med kundene over uker og måneder. Det vil igjen gi positive ringvirkninger for blant annet hoteller og restauranter i lokalsamfunnet.

Alle drar i samme retning

Samarbeid og tillit er et gjennomgående tema når Gunnar Irby forteller, og han understreker at alle jobber for at totalen i prosjektet skal bli best mulig. – Alle rollene i et prosjekt som dette vil jo oppleve å ha utfordringer underveis, sier han. – Men jeg føler at det er et grunnleggende ønske blant alle her i organisasjonen vår i Skanska om at man vil at andre skal lykkes, forteller han. – Uansett hvem som har utfordringen, så går resten av gjengen inn for å løse det best mulig for den det gjelder. Alle vil at produktet for kundene, leietakere og samarbeidspartnere skal bli best mulig.

Fakta Asker TEK

  • Skanska utvikler og bygger Asker TEK for Ferd, trinn tre av Kraglund kontorpark
  • Total prosjektverdi på Kraglund kontorpark nærmer seg 1 milliard kroner
  • Asker TEK er på 19 000 m2 BTA og gir plass til ca 750 arbeidsplasser, der Indra Navia skal ha ca  200
  • Miljøriktig – Breeam Very Good og energiklasse A med jordvarme og kjøling
  • Asker TEK skal stå ferdig i desember 2017
  • Leietager er Indra Navia
  • Prosjektet Asker Tek gir Skanska et entreprenøroppdrag på 340 mill. NOK