Byggeplassen digitaliseres

Teknologi

Etter årevis i teknologisk bakevje, er digitaliseringen på full fremvekst i byggebransjen. Hos Skanska er roboter, droner og andre digitale verktøy i ferd med å skape en liten revolusjon.

På Rembesdalsvatnet, et dammagasin sørvest for Hardangerjøkulen, kjører en vanndrone i strålende sol. Ferden mellom fjellveggene går av seg selv, ruten er programmert på forhånd. Under fartøyet registreres hver krik og krok av sjøbunnen, informasjon som snart vil settes inn i en digital 3D-modell.

Det er Geir Medalen, fagansvarlig for luftbåren kartlegging i Skanska Survey, som viser frem vidunderet, på en film laget da han og kollegaene nylig kartla en av Statkrafts dammer. De satte opp et par GPS-stasjoner, deretter gjorde vanndronen det meste av jobben selv. Droner i både luft og vann har endret hverdagen på avdelingen, forteller han. –Før ville vi gått rundt med målestanga i en uke. Nå er vi ferdige på én dag.

Roboter tar støyten

Tradisjonelt har byggenæringen ligget bak oljebransjen på teknologifronten. Nå er forspranget i ferd med å minke, og Skanska ligger i tet. –Vi har allerede erfaring med bruk av droner og 3D-laserscannere på våre bygg- og anleggsprosjekter. Snart vil bruk av roboter og virtual reality være et like vanlig syn, forteller Trond Petter Eide, direktør for Skanska Survey.

Fagansvarlig for luftbåren kartlegging i Survey, Geir Medalen, viser frem en digital 3D-modell av Granfosstunnelen. Modellen består av en sky med millioner av punkter generert av fargefotografier fra en flygende drone, gjengitt ned til det minste høstløv. Kombinert med en modell av det som for øyeblikket bygges i prosjektet, gir det svært gode muligheter for kvalitetssikring, forteller han.

Digitaliseringen har åpnet et hav av muligheter for byggenæringen, ifølge Eide. –Droner brukes primært til terrengkartlegging, men de kan også brukes til markedsføring og visualisering. Vi har GPS-styrte gravemaskiner som graver med millimeterpresisjon, og laserskannere som lager nær eksakte gjengivelser av bygg. Så langt er det kanskje mest sci-fi-liknende innslaget nLink, en borerobot som allerede har vært i bruk i byggingen av Sundt-kvartalet. Roboten er rask, den kan gjøre unna tunge operasjoner og den jobber der mennesker ikke kan oppholde seg. –Den digitale utviklingen kan løse oppgaver mer effektivt og med større kvalitet enn tidligere. Resultatet er bedre kontroll, lavere kostnader og færre ulykker, oppsummerer Eide.

En 3D-modell av Granfosstunnelen kombinerer foto fra en flyvende drone med en modell av det som bygges. Ny teknologi gjør at skillet mellom modell og virkelighet blir stadig mindre.
En 3D-modell av Granfosstunnelen kombinerer foto fra en flyvende drone med en modell av det som bygges. Ny teknologi gjør at skillet mellom modell og virkelighet blir stadig mindre.

BIM forenkler

En av de største digitale endringene for Skanska skjedde med innføringen av samhandlingsprogrammet BIM 360 Field. Siden oppstarten i 2011, har Field har vært brukt i 140 prosjekter hos Skanska, i hovedsak på iPader ute på byggeplassen. Field brukes primært til registrering av kvalitetssikring- og HMS-saker, og i tillegg benyttes BIM 360 Glue til visualisering av 3D-modeller i felt.

Øivind Pettersen, prosjektleder for digital byggeplass hos Skanska, minnes da man brukte papirlister ute på prosjekt.

– Det var et listekaos, sier han.

– Punktene måtte skrives inn i Excel, mailes ut til de ansvarlige, og så måtte vi følge opp. Vi ble sittende og administrere lister i stedet for å få sjekket at det faktisk var utført.

Nå samles hele prosessen i ett brukervennlig, tilgjengelig system.

Informasjon om en sak blir synkronisert opp til en felles database som involverte parter får enkel tilgang til. Bilder og detaljinformasjon knyttet til saken kan raskt legges til på både iPad og pc etter behov.

– Det vanskeligste før var å få lukket disse sakene skikkelig. Det er noe av det beste med Field: Programmet minner alle på hvilke saker som ennå ikke er lukket, sier Pettersen.

Ifølge Pettersen estimerer man at Field sparer Skanska for 0,5% av totale byggekostnader.

– Det inkluderer reduserte reklamasjoner, fordi vi får tatt tak i feil som ikke ble fanget opp tidligere. Skanska sparer i tillegg inn mye tid på at folk slipper å gå og hente informasjon ute på brakkerigg, da informasjonen er enkelt tilgjengelig i felt.

I en spørreundersøkelse sendt ut til de første 20 prosjektene som benyttet Field, svarte hele 95% ja til at de ville anbefalt programmet til kollegaer på andre prosjekter.

Også byggherrer har vært svært fornøyde med Field, ifølge Pettersen. Blant annet har sluttfasen blitt mer oversiktlig.

– Byggherre ser ikke bare antallet gjenstående feil og mangler som er registrert. Systemet gjør at de også lett kan se hva slags typer feil det er snakk om, sier han.

– På pilotprosjektet Statoil Fornebu registrerte vi 16 000 saker, men overleveringen skjedde likevel til rett tid. Prosjektet kommuniserte tydelig at det ville vært meget vanskelig uten bruk av Field.

For å se mer av Skanskas erfaringer med BIM 360, ta en titt på denne videoen.

En flyvende drone på prosjektet Gulli bru ved Kongsvinger. Dronene kartlegger ikke bare terreng – de kan også benyttes til visualisering og markedsføring.
En flyvende drone på prosjektet Gulli bru ved Kongsvinger. Dronene kartlegger ikke bare terreng – de kan også benyttes til visualisering og markedsføring.

Lappeteppe

For tiden kan et litt kuriøst syn møte en ved mange Skanska-kontorer og brakker: Hele vegger er dekket av fargerike post-it-lapper. Lappene er festet på ukes- og månedsplaner for prosjektet: Hvert fag har sin egen farge, noe som gjør at man lett kan se samspillet mellom de ulike fagområdene.

Det hele er en del av VDC (Virtual Design and Construction), en arbeidsmetode som kombinerer moderne, visuelle verktøy med involverende planlegging og generell lean-tankegang. Det inkluderer blant annet at forskjellige aktører samles for å planlegge og kontrollere, enten det er foran post-it-veggen, eller foran en BIM-modell for å gjøre kollisjonskontroll av konstruksjonen.

– VDC gjør det enklere å se hvor problemet ligger. Det blir også lettere å engasjere og involvere folk. Hittil har vi ikke hatt ett eneste prosjekt hvor man har ønsket å gå tilbake til tradisjonell praksis, sier Roar Fosse, regional ”trimmet bygging”-rådgiver hos Skanska.

VDC-satsningen skal ha bidratt sterkt til at Skanska ble valgt som totalentreprenør for utbyggingen av Sykehuset i Vestfold. Prosjektet vil få Norges største big room: en hall full av topp moderne utstyr der rådgivere sitter samlokalisert.

Et neste steg for VDC-arbeidet i Skanska vil være å få implementert 4D- og 5D-visninger i byggeprosessen. En 4D-visning viser en modell av fremdriftsprosessen, der man kan «spole» fram og tilbake for å se bygget i forskjellige faser. I en 5D-visning vil også kostnader kunne vises.

Det bedrives kollisjonskontroll på Powerhouse-prosjektet. 3D-modellen letter arbeidet med å lokalisere problemer og se hvordan de bør løses.
Det bedrives kollisjonskontroll på Powerhouse-prosjektet. 3D-modellen letter arbeidet med å lokalisere problemer og se hvordan de bør løses.

Endelig moden

IKT-direktør Jo Mortensen leder arbeidet med å avgjøre hvilke teknologier Skanska skal satse på.

– Man skal ikke ta i bruk ny teknologi fordi det er nytt og spennende i seg selv. Teknologien må også fungere, og da må de som utfører ha en glede av å bruke det, sier han.

Mye tyder på at man har fått det til så langt. Brukervennlige, tidsbesparende programmer optimalisert for prosjektene og slanke, robuste iPader bidrar til en positiv brukeropplevelse, forteller Mortensen.

Han medgir at byggebransjen har vært treg på å ta i bruk ny teknologi, men at det tidligere fantes rasjonelle årsaker til det.

– Når du står i minus tredje etasje i et råbygg, det er kuldegrader og du har nok av ting å bære på, er ikke en klumpete pc det mest behjelpelige. Teknologien har ikke vært moden før nå.