Flyvertinnen som ble superselger

Jobben min

Nina Hox-Meedom har vært prosjektselger i Skanska bolig i ti år og har opplevd både opp og nedturer i markedet.

Etter noen år som flyvertinne i SAS bestemte hun seg for å skifte beite. Hun tok øk.ad (økonomi og administrasjon) og eiendomsmeglerutdanning og begynte i Skanska Bolig i 2006.

– Det som gjør at det er så morsom å selge boliger i Skanska er at vi er med og tar ansvar helt fra tomtekjøp til innflytting. Vi er med og påvirker produktet vi har ansvar for å selge. Det er veldig spennende hver gang. Hvert prosjekt har sin egen dynamikk.

– Mitt første prosjekt var BoKlok i Drammen. Vi hadde en intern gjettekonkurranse om vi klarte å selge 1000 boliger på Østlandet det året. Jeg tror vi endte på 1006. Det var bonanza.

– Neste prosjekt var Prins Oskars Hage i Drammen. Jeg gikk ut i mammapermisjon i 2007. Da jeg kom tilbake på slutten av 2008, var det full finanskrise og fortsatt ferdigstilte usolgte boliger i prosjektet. Etter finanskrisen har det gått både opp og ned. Nå er det skikkelig opp!

– Måten vi selger boliger på har endret seg mye i løpet av disse ti årene. Den største endringen er faktisk måten vi markedsførere boligene. Før brukte vi store ressurser på annonsering i trykte medier. Nå foregår det aller meste på sosiale medier. Så mye som 99 % av markedsføringskostnadene benyttes i sosiale medier. Vi bruker mindre penger på markedskommunikasjon, men er mye mer målrettet. Nå designer vi budskapet til den målgruppen vi ønsker å henvende oss til. Dette forutsetter at vi holder oss oppdatert. I tillegg krever det at visningslokalene er av høyere kvalitet enn før. Det er der beslutningen tas.

– Kundene har derimot ikke endret seg så mye på ti år. Det vi derimot registrerer er at det er stor forskjell på prosjekter der det er mange investorer og unge folk som kjøper leilighet kontra prosjekter der voksne folk kjøper for å bo selv. Forskjellen er interessen for detaljer og kvalitet.

– Som selgere i Skanska har vi en viktig rolle i å kvalitetssikre planløsninger og sørge for at våre produkter er kommersielt mottagelige i markedet. Internt kan vi nok bli oppfattet som urokråker, men det er vi som sitter og kjenner pulsen på markedet og vet hva konkurrentene tilbyr, og eventuelt hvorfor de ikke ender opp som kunde hos oss.

– Som prosjektselger må vi være pådrivere for endring slik at vi ikke henger igjen i gamle løsninger. Skanska er jo ellers et ingeniørtungt selskap. I de mest vellykkede prosjektene jobber vi tett og tverrfaglig. For eksempel er det ingen kunder som ønsker seg skap under servant på badet lenger. Alle foretrekker skuffer. Dette  er sånt som vi vet. En (daglig) utfordring er å bidra til at prosjektene prioriterer riktig kvaliteter selv om det koster litt mer.

Nina er glad for at hun valgte å bytte ut turbulensen i kabinen hos SAS til fordel for et turbulent eiendomsmarked, men tror ikke flyvertinnebakgrunn er det viktigste suksesskriteriet for å lykkes som prosjektmegler.

– Du må ha en eller annen form for eiendomsbakgrunn, interesse og forståelse for marked, salg, trend og interiør. Ja, også kommer det godt med at jeg har mellomfag i psykologi.