Fremtiden er fossilfri

Prosjekter

Se for deg en byggeplass fri for fossilt drivstoff. Du tenker kanskje at det høres ut som en fjern drøm? Tvert imot. Det er allerede realiteten ved to av Skanskas prosjekter, og flere skal det bli.

Som en av Norges grønneste prosjektutviklere og entreprenører har Skanska satt seg ambisiøse klimamål. En av de viktigste målsettingene går rett på kjernevirksomheten deres. Målet er byggeplasser hvor maskiner og utstyr ikke bruker diesel, bensin eller naturgass, men er helelektriske. Lia barnehage i Oslo, og Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er i dag Skanskas pilotprosjekter innenfor utslippsfrie byggeplasser. I følge miljøsjefen i Skanska, Randi Lekanger, vil det om kort tid være langt flere byggeplasser som vil klassifiseres som utslippsfrie.

– Jeg tror at mange av våre byggeprosjekter er innen rekkevidde av dette målet i dag, og at det er mulig for dem å bli helt fri for fossilt drivstoff innen ett år eller to, sier Randi.

Powerhouse Brattørkaia er et grensesprengende prosjekt på flere måter. Når det åpner i 2019 vil det være verdens nordligste Powerhouse og et av Norges aller mest miljøvennlige kontorbygg. Men også under byggefasen har prosjektet en meget sterkt miljøprofil.

– Det pågående grunnverksarbeidet utføres av tunge anleggsmaskiner drevet på biodiesel. Under selve byggeperioden vil anleggsområdet benytte geotermisk oppvarming og nedkjøling gjennom sjøvann og solenergi generert av paneler på et annet Skanska prosjekt like i nærheten, forteller Randi.

Sterke kundeambisjoner

Miljøsjefens uttalelser om hvor mange byggeplasser som kan bli fossilfrie innen kort tid, kan virke oppsiktsvekkende, men hun er ikke alene om å fremsnakke viktigheten av fossilfrie byggeplasser. Flere av landets største byggherrer, som Statens vegvesen, Oslo kommune og Entra, deler hennes ambisjoner. Dette tiltaket er avgjørende hvis BA-næringen skal bidra til å nå målet om et karbonnøytralt samfunn i 2050 og et kutt i klimagassutslipp på 30% innen 2020.

Nå haster det

– Dette er ikke tomme ord, sier Randi videre. – Det er en sterk følelse av hastverk i bransjen, spesielt i Oslo, som på mange måter går foran når det gjelder å kutte utslipp fra byggeplasser. Når våre kunder tar et klart standpunkt i kampen mot menneskeskapte klimaendringer, skaper det forutsigbarhet og legger forholdene til rette for at vi kan fortsette vår satsning på grønne løsninger og prosjekter. Vi skal vise ansvarlighet overfor miljøet og kommende generasjoner, men vi er også avhengig av at våre samarbeidspartnere deler vårt miljøengasjement og etterspør grønne løsninger. Det er derfor svært positivt å se hvordan myndigheter og store byggherrer trekker i samme retning, mot et stadig grønnere samfunn.

Samarbeid med leverandørene

Mange fossilfrie løsninger for verktøy og utstyr brukes allerede på mange byggeplasser.

– Oppvarming og belysning av prosjekter, samt herdingsprosessen av betong er ganske enkelt erstattet med elektrisk utstyr og fjernvarme, sier Randi.

– Anleggsarbeidet vi utfører gjøres delvis med biodieseldrevede maskiner, selv om det innenfor denne sektoren er vanskeligere å eliminere alle utslipp. Små, elektriske maskiner er tilgjengelige, men for å nå målene våre må også de store, tunge anleggsmaskinene være helelektriske. Vi følger spent med på utviklingen på dette området.

– Vi må jobbe og tenke på nye, helhetlige måter for å nå våre mål fremover, sier Skanska Norges Randi Lekanger, som her kjører en elektrisk drevet hjullaster fra forretningsenhetens leverandør av byggutstyr, UCO.

 

Lastebiler kjører fortsatt på fossilt brennstoff

Elektriske biler har blitt et vanlig syn på norske veier. I dag er en tredjedel av alle biler oppladbare – den høyeste andelen i verden. Men lastebiler og varebiler ligger etter, og utfasingen av diesel- og bensindrevne nyttekjøretøy vil bety et stort skritt fremover. Randi påpeker at elektriske kjøretøy er nødvendig for å oppnå en helt fossilfri forsyningskjede.

– Transport av varer og mennesker er et utfordrende område. Selv det minste prosjekt har behov for en stor mengde materialer, og lastebiler kjører fortsatt på fossilt brennstoff – og kun til en mindre grad biodiesel laget på avfallsprodukter. Per i dag representerer dette en stor utfordring, men det ligger samtidig et enormt potenisal i elektrifiseringen av nyttekjøretøy, forklarer Randi.

Et bredt utvalg av fossilfritt utstyr

UCO er en utleie- og serviceleverandør spesialisert på å betjene kunder i det profesjonelle markedet. De er Skanskas egen leverandør av maskiner og utstyr, og har en nøkkelrolle i arbeidet med å gjørefossilfrie byggeplasser til en realitet.

– UCO er opptatt av at vi sammen med kunden finner de beste løsningene. Vårt mål er at våre kunder skal oppleve oss som best på kompetanse, service og kvalitet, sier Rune Vilhelmsen, markedssjef i UCO for Skanska Norge.

I likhet med Skanska satser UCO tungt på grønn kompetanse og miljøvennlige løsninger. Selskapet har i flere år jobbet med å tilby stadig mer energieffektive produkter og tjenester.

– Det skjer mye spennende innenfor dette feltet for tiden. Vi utvikler blant annet et konsept for utslippsfri oppvarming av byggeplasser. Våre nye UCO-brakker vil bruke solcellepanel, vindkraft og et kontrollsystem for optimalisering av energiforbruk. Vi tar sikte på å starte pilotprosjekter snart og gleder oss til å teste ut dette i praksis, sier Rune videre.