Hovin-lokket på en sommerferie

Teknologi

Hvordan kan Oslo forvandle tungt trafikkerte barrierer til nye, grønne fellesområder? Skanska har et konkret forslag, som kan gjennomføres på rekordtid.

De fleste som kommer til Oslo med bil, kjenner Ulvensplitten – motorveistrekningen som skjærer gjennom bylandskapet mellom Økern, Alna og Breivoll. Der kan vi enkelt og effektivt skape et helt nytt grøntområde som gjør det enklere for alle som bor, jobber og ferdes i dette området, mener Skanskas prosjektdirektør Ketil Sand. Løsningen er et lokk som kan legges på plass i løpet av en sommerferie.

– Noen av nøkkelgrepene på vei mot en klimavennlig by handler om utbyggingen rundt knutepunkter, som må gjøre det enklere for alle som velger å gå, sykle eller bruke kollektivtransport, påpeker Sand.

Hovinbyen er ett av områdene som nevnes som eksempel på steder hvor Oslo bør prioritere nye og smarte byløsninger, som bidrar til å realisere byens klimaambisjoner.

Video Poster

Ved hjelp av pre-produserte tunnelelementer og spesialvogner så kan man bygge et lokk over Ulvensplitten i løpet av en sommerferie

– I dette området ser vi eksempler på at store trafikkårer skaper barrierer for de som bor og ferdes der, og gjør det vanskelig å utnytte infrastrukturen som allerede eksisterer. Disse barrierene legger også beslag på store arealer, på bekostning av bebyggelse og grøntområder, sier Ketil Sand.

Han understreker at en større fortetting og økt mobilitet i dette området vil gi bedre utnyttelse av den eksisterende kollektivtransporten og infrastrukturen.

– Lokkløsninger over slike høyt trafikkerte ferdselsårer brukes i liten grad i dag. Det beste eksempelet er Skøyenlokket, hvor det er etablert gang og sykkelveier over grøntområdet på lokket, samtidig som man har kunnet trekke bebyggelsen helt inntil E18.

Nærområdet er godt skjermet for støy og støv, og mobilitet og sikkerheten for myke trafikanter er økt. Derfor har Skanska sett på hvordan man raskt og enkelt kan etablere et slikt lokk over Ulvensplitten.

– Løsningen er å prefabrikere de store tunnelelementene utenfor det trafikkerte området, og kjøre dem på plass med spesialvogner. Dette vil gi liten trafikkforstyrrelse, da det ene løpet kan holdes åpent til enhver tid, understreker Sand. Metoden er velprøvd, blant annet i Sandnes sentrum. Der var det ekstreme tidskrav og trange produksjonsforhold, men tunnelen kom raskt på plass som planlagt. Siden den ikke krever bygging over trafikkerte veier, er metoden dessuten svært sikker.

– Smarte løsninger som dette vil være viktige virkemidler for å realisere framtidas Oslo. Og Hovinlokket kan vi ferdigstille i løpet av en sommerferie, forsikrer Ketil Sand.