Hva er egentlig… CEEQUAL?

Hva er egentlig

Kan sju bokstaver bidra til å løfte anleggsnæringen i Norge inn i det grønne skiftet? CEEQUAL-ekspert i Skanska Norge, Henning Fjeldheim er i alle fall overbevisst.

– Hvem er det egentlig som har funnet på en så komplisert forkortelse?

– CEEQUAL er en miljøsertifiseringsordning som opprinnelig stammer fra England. I England og en rekke andre land er ordningen en bransjestandard for bærekraftig sertifisering av anleggsprosjekter og bokstavene betyr egentlig: The Civil Engineering Quality Assessment & Awards Scheeme.

– Klarer vi ikke finne en norsk oversettelse på det her da?

– Hehe. Vi klarer det sikkert, men jeg tror det er fornuftig å ta utgangspunkt i det noe andre har laget og testet i flere år og heller forsøke å tilpasse det til våre forhold enn å starte på noe nytt selv.

– Hvorfor er dette så viktig for den norske anleggsbransjen?

– Det er viktig fordi det vil føre til en økt kvalitet i anleggsprosjektene, særlig i forhold til miljø, ytre miljø og naboer.

– Jasså? Så vi trenger å løfte kvaliteten innenfor de områdene i Norge?

– Vi er gode på noen områder. Men vi kan alltids bli veldig mye bedre enn det vi er. I tillegg er det en del områder innenfor bærekraft som vi ikke jobber så mye med i Norge i dag, og som vi helt klart burde begynne å ta hensyn til i mye større grad.

– Hvordan kan CEEQUAL løfte anleggsnæringen inn i det grønne skiftet?

– Dersom man klarer å innføre CEEQUAL som standard i hele bransjen vil man få en forutsigbarhet i forhold til hvilke krav som stilles gjennom hele leverandørkjeden, og da kan man utvikle seg sammen i stedet for at de ulike aktørene stiller ulike krav.

– Hva er det CEEQUAL handler om da?

– CEEQUAL handler egentlig kort og godt om å analysere det det man skal utføre. Se etter forbedringspotensialer; implementere de og følge opp hvordan det går gjennom prosjektering og byggefase. CEEQUAL deler opp bærekraft i mange forskjellige temaer. Innen hvert tema blir det stilt krav og kriterier til tiltak man kan gjennomføre for å øke bærekraften på det enkelte prosjekt. Avhengig av hvor mye du klarer å gjennomføre og dokumentere så får poeng ut ifra det, som igjen gir en totalscore og en karakter.

– På hvilken måte løser CEEQUAL klimautfordringen innen anlegg?

– Det er mange spørsmål i CEEQUAL og en god del av disse handler enten direkte eller indirekte om å spare på ressurser og energi og gjennom det klimagassutslipp. Det handler med andre ord om å vurdere ulike typer produkter og løsninger, men også energikilder i drift og i byggefase.

– Hvorfor tar det så lang tid å implementere en miljøsertifiseringsordning for anlegg i Norge? Dette har de jo hatt i lenge innen bygg.

– BREEAM-Nor har blitt en bransjestandard for miljøsertifisering av bygg i Norge, og ordningen er en stor suksess. Årsaken til at utviklingen har gått raskere innen bygg-markedet er at dette markedet er i større grad enn anlegg styrt av private aktører. Det ble skapt en etterspørsel på kundesiden, som igjen førte til at hele leverandørkjeden tilpasset seg dette. Dette håper vi også kan skje på anleggssiden, men der er en stor del av kundene offentlige, og de har kanskje ikke det samme forholdet til sine kunder igjen som private byggherrer, og etterspørselen etter miljøriktige løsninger er kanskje heller ikke like sterk og tydelig som for et bygg. Det er med andre ord markedsmekanismer som er største utfordringen, men vi har begynt å komme i dialog med de store offentlige aktørene nå. De har begynt å snuse på fordelen ved å bruke CEEQUAL, så jeg har stor tro på at dette vil slå gjennom.

– Men politikerne sier at vi skal bli grønne. Da skulle man tro at offentlige byggherrer tilpasset seg det den politiske ledelsen sa da, eller?

– Politikerne sier også at det skal bygges fortest mulig og billigst mulig. Det er alltid en terskel når man skal ta i bruk nye verktøy og det kan derfor oppleves som om CEEQUAL og økonomi og fremdrift er motstridende hensyn. Når vi etter hvert får prøvd CEEQUAL på noen prosjekter er jeg overbevist om at vi vil erfare at det er et godt hjelpemiddel som også kan avdekke store økonomiske besparelser. Det finnes det en rekke eksempler på internasjonalt.

– Hvor lang tid tar det før alle anleggsprosjekter i Norge vurderes i henhold til CEEQUAL?

– Det er «the million dollar question». Hvis de offentlige byggherrene innen anlegg ser gevinsten så kan det gå fort. Mitt håp er at vi kanskje i løpet av 5 år kan oppleve at alle de store anleggsprosjektene blir vurdert med CEEQUAL eller et lignende verktøy, men nøkkelen er at de offentlige byggherrene på anleggssiden ser fordelene som ligger i bærekraftssertifisering av anleggsprosjekter.

– I andre land har de offentlige byggherrene forstått dette?

– I andre land skjer det i sterkere grad ja. I en rekke land har CEEQUAL blitt bransjestandard og de offentlige byggherren bruker der systemet til å kvittere ut sine krav om å være bærekraftig.

– Er det bare Skanska som har CEEQUAL-kompetanse I Norge?

– Det er heldigvis flere andre norske aktører som har kompetanse på CEEQUAL. Det er en forutsetning for at systemet skal få grobunn i Norge. Det som gjør oss i Skanska litt unike er at vi har kommet litt lengre enn de andre ved at vi er den eneste aktøren i Norge som har et CEEQUAL-prosjekt som er under bygging; nemlig Storåselva kraftverk som vi bygger for NTE.