Integrering i praksis

Skanska i samfunnet

Abdulsamad Alajour er en ung sivilingeniør innen bygg- og anlegg som kom som flyktning fra Syria for snart år siden. Nå jobber han på prosjektet E39 Hove – Sandved.

Jobben har han fått som følge av en praksisavtale prosjektet har inngått med SMI Språk og kultur. Avtalen gjør at Adulsamad, som har 9 års erfaring bra bygg og anlegg i Syria og Dubai, får muligheten til å praktisere og forstå dagligtale, dialekt og fagspråk. Han får også bli kjent med kultur, rutiner og regler som gjelder på en norsk arbeidsplass. Målet er selvsagt at Abulsamad skal kvalifisere seg til å søke en ordinær jobb i Norge.

Bjarte Finnesand er HMS-leder på prosjeket og fadderen til Abdulsamad. Bjarte henter han hver morgen og sørger for at han får interessante og lærerike arbeidsoppgaver.

– Abulsamad har lang erfaring og har høy kunnskap, men både i Syria og Dubai er det en veldig annerledes kultur i næringen. Han har nå vært hos oss et halvt år nå og vi ser allerede en stor progresjon i språket. Det er gøy å se hvor engasjert han blir når han får jobbe med ting han har mye erfaring og kunnskaper om. Dette er virkelig et flott tiltak som viser hvordan vi som bedrift kan ta imot mennesker fra andre land og gi de mulighet til å integrere seg i Norge, forteller Bjarte.

Abulsamad stiller på jobb tre dager i uken. De andre to dagene går han på språkkurs. All kommunikasjon foregår på Norsk. Prosjektet forsøker å gi Abdulsamad en variert erfaring, og etter hvert som han har blitt tryggere på språket og kjennskap til hvordan byggeplassen fungerer har han gradvis fått større ansvar.

– Han har etter hvert fått ansvar for en del kontrollingeniøroppgaver. Blant annet sjekker han armering og HMS i forbindelse med en del arbeidsoperasjoner. Hver dag sender han en rapport til prosjektleder og til meg, forteller Bjarte.

Abdulsamad er veldig glad for å få muligheten til å jobbe med det han kan i Norge.
Abdulsamad er veldig glad for å få muligheten til å jobbe med det han kan i Norge.

– Jeg har blitt tatt veldig godt imot, og trives meget godt, forteller Abdulsamad med et snev av rogalandsdialekt. – Alle er veldig positiv og hjelpsomme. Jeg er veldig glad for at jeg har fått denne muligheten. Målet mitt er å lære så mye som mulig om norske standarder og rutiner samt norsk språk slik at jeg på sikt kan jobbe i bygg og anleggsnæringen i Norge, avslutter Abdulsamad.

Fakta

Prosjektet E39 Hove – Sandved i Rogaland er et samarbeidsprosjekt mellom Skanska og Vassbakk & Stol. Prosjektet er omfattende og inkluderer ombygging av 1550 meter av E39 til fire felt motorveg. Som en del av denne strekningen inngår den 352 meter lange Kvelluren bru. I tillegg skal 1300 meter av fylkesveg 325 bygges om; det skal bygges to nye bruer på motorvegen; to større kryss skal bygges om og det skal bygges støyskjermer.