Kunnskap bidrar til integrering

Skanska i samfunnet

Å bo trygt og godt er nøkkelen til å trives. Trivsel øker motivasjonen til å lære språk og å delta i arbeidslivet. Språkkunnskap og yrkesdeltagelse øker oddsen for å lykkes i Norge.

Som et ledd i Skanskas arbeid med samfunnsansvar (Corporate Community Investment) har vi tatt initiativ til et kurs hvor unge flyktninger introduseres for den delen av norsk kultur man ikke lærer på introduksjonskurs eller av UDI. Sammen med Kronprinsparets Fond og VIBRO gir vi nyankomne et dypdykk i de skjulte sosiale kodene.

Video Poster

Boligskolen – hvordan leve og bo i Norge

–Vi ønsker å bruke vår kompetanse til å bidra til bedre integrering av flyktninger, forteller Ståle Rød, administrerende direktør i Skanska Norge. –Vi har i mange år arrangert boligskole for Kirkens bymisjon. Dette konseptet har vi nå tilpasset en ny målgruppe. Vi vet at det å bo trygt og godt bidrar til trivsel og god integrering. God integrering er en forutsetning for å delta i yrkeslivet. Skanska kan bidra til å spre informasjon om norske forhold og på den måten skape større forståelse og realistiske forventninger til det å bo i Norge, forteller Ståle.

Det er vanskelig å konsentrere seg om å lære et språk, skaffe seg jobb eller gå på skole om boforholdene er utilfredsstillende. I tillegg kommer flyktningene til et kaldt land hvor veldig mye sosialt samvær i vinterhalvåret skjer innendørs i privat hjem. Derfor er det ekstra viktig å forstå norsk bokultur.

Hva forventer en huseier at leietaker skal kunne? Hvordan fungerer naboskap i Norge? Hva må man tenke på for at boligen skal være trygg? Dette er bare noen eksempler på spørsmål det kan være vanskelig for nyankomne flyktninger å svare på. Et stort tema på kurset er vann. Vannskade er alle huseieres skrekk, og kurset går grundig gjennom hva som skjer hvis vann fryser, det oppstår lekkasjer eller rør tetter seg. Naboskap, husordensregler og dugnad vies også mye oppmerksomhet på kurset. Leietakers rettigheter vies også oppmerksomhet, med tips om hvordan man skal unngå å bli lurt.

Hva vil det si å være ny?

Siste del av kurset består av gruppearbeid om det å være ny, utfordringer og muligheter. – Vi har alle vært på nye steder og vet hvor vanskelig det kan være. Vi har noe å lære av de som flytter til Norge med ulik bakgrunn og kunnskap enn oss selv. Det er viktig at vi tar dem vel imot og får våre nye landsmenn til å føle seg velkommen, sier Kronprins Haakon, som deltok på gruppearbeid sammen med Ståle Rød.

Kronprins Haakon og adm. direktør Ståle Rød var tilstede under det første kurset
Kronprins Haakon og adm. direktør Ståle Rød var tilstede under det første kurset

Planen er at vi skal holde ytterligere to kurs for unge flyktninger i løpet av høsten. Ta kontakt med Eline Friis på mobil 982 10 502 eller eline.friis@skanska.no om du ønsker å delta som frivillig. I tillegg til kurset for flyktninger fortsetter Skanska arbeidet med å få langtidsledig ungdom inn i bygg- og anleggsbransjen. Det blir et nytt introduksjonskurs i midten av oktober.