Leder: Nå skal vi levere

Leder

Endelig begynner det å komme prosjekter med tidlig involvering av leverandør ut i markedet. Nå er det opp til oss å bevise at denne måten å gjennomføre prosjekter på gir bedre kompetanseutnyttelse og dermed bedre og mer forutsigbare prosjekter.

Jeg har vært en av de som har snakket høyest om at dagens gjennomføringsmodeller er modne for revisjon. Jeg har skrevet kronikker, deltatt i debatter og holdt en rekke foredrag om temaet.

Vi i Skanska er nemlig overbevisst om at byggherrer må gjøre opphandlingen av sine samarbeidspartnere mye tidligere enn det de tradisjonelt har gjort. Vi er overbevisst om at den enfoldige jakten på billigste leverandør tilhører fortiden og at tidlig involvering av rett leverandør er fremtiden.

Og for de som enda ikke har forstått budskapet vårt; pris er selvsagt fortsatt viktig. Den rette leverandøren er nemlig den som har de beste forutsetningene for å sikre at funksjonskrav oppnås med lavest mulig risiko og lav totalkostnad.  Vi i Skanska er selvsagt overbevisst om at vi har kompetanse som trengs for å være en slik samarbeidspartner, men vi er heldigvis ikke alene. Det finnes mange aktører i den norske bygg- og anleggsnæringen som besitter kompetanse som de ikke får brukt til det beste for kunden eller for prosjektene, som følge av gamle vaner hos både offentlige og private byggherrer.

Jeg har snakket høyt om disse tingene. Til dels svært høyt. Noen har også kalt meg sutrete. Jeg kan leve med de karakteristikkene, for jeg har kjempet for en sak vi i Skanska synes er viktig. Det handler om byggenæringen i Norge, om norsk fagkompetanse, om fremtiden til unge mennesker som ønsker å jobbe i en av Norges største næringer.

Det begynner imidlertid å skje noe nå. Stadig flere byggherrer får opp øynene for at vi ikke kan fortsette på samme måten. At det er mulig å gjøre ting litt annerledes enn vi gjorde det i går. Det er mange drivere til denne endringen. Ny teknologi påvirker både samarbeid, arbeidsmetoder og utformingen av bygg. De mange negative mediesakene om arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsnæringen har gitt økt oppmerksomhet om seriøsitet og samfunnsansvar hos byggherrer. I tillegg har internasjonale erfaringer og trender, som for eksempel «Best Value Procurement»-filosofien, etterhvert nådd oss her oppe i Skandinavia.

Vi i Skanska er svært glade for at de nye tankene også begynner å påvirke vår prosjektportefølje. I løpet av noen sommermåneder har vi faktisk vunnet prosjekter for flere milliarder kroner som alle har det til felles at vi som leverandør har blitt invitert inn i en tidlig fase. Vi skal bygge sykehus i Tønsberg; Vi skal bygge en vei i Telemark og forhåpentligvis en på Helgeland; et par-tre bolig og næringsbygg i Oslo og noen skoler her og der. I alle disse prosjektene har vi jobbet tett med kunden om å utforme prosjektene. Vi har fått være med å bruke vår kompetanse, om hva som er byggbart og hva som lønner seg, til å utforme detaljene og løsningene. Vi har hatt gode prosesser, blitt godt kjent med kunden, forstått hva de vil ha og hva kundene deres ønsker. Kort sagt; alt ligger til rette for gode prosjekter. Det er på tide å bevise at tidlig involvering gir bedre kompetanseutnyttelse og dermed bedre og mer forutsigbare prosjekter

Nå skal vi levere.