– Vi setter sammen gode lag

Jobben min

Når konsernadvokat Lars Christian Skjelvan skal beskrive noe av det han liker aller best med Skanska, begynner han å snakke om Rosenborg. Det handler om lagfølelse.

 

Sola skinner i Sundtkvartalet, der konsernadvokat Lars Christian Skjelvan vandrer gjennom åpne landskap på vei mot et ledig møterom. Skanska-nålen skinner diskret på venstre jakkeslag. Det er drøyt to år siden han forlot advokatfirmaet Haavind til fordel for rollen som konsernadvokat i Skanska.

For den samfunnsengasjerte trønderen var det mye som klaffet da denne muligheten åpnet seg.

– Når du jobber i en entrepenørbedrift, så er du faktisk – bokstavelig talt – med på å bygge landet. For oss som har litt samfunnsengasjement, så har det en verdi i seg selv. Jeg liker at Skanska er en samfunnsaktør og en samfunnsbygger med et klart sosialt ansvar. Ja, vi er her for å tjene penger. Men det er mange ulike måter å tjene penger på!

Dommer og politisk rådgiver

Lars Christian Skjelvan hadde fartstid både som advokat og som dommer i tingretten før han kom til Skanska i 2015. Trebarnsfaren fra Trondheim har også vært innom meglerbransjen, befalsskolen for kavaleriet og et engasjement som politisk rådgiver på Stortinget før han ble ferdig på studiet og viet seg til jus på heltid.

– Den store forskjellen mellom å være her i Skanska og å være ekstern skrankeadvokat, er at jeg kommer inn i sakene mye tidligere. Det er en stor fordel. Når en kunde ringer et advokatkontor i en prosedyreavdeling, vet vi jo at ting allerede har gått helt galt. Når vi kobles inn tidligere, har vi muligheten til å styre sakene i en mer fornuftig retning – i stedet for å skulle ta over roret når båten forlengst har gått på grunn.

Kollegenes kunnskap er nøkkelen

I rollen som konsernadvokat i Skanska er Lars Christian en av seks ansatte i juridisk avdeling. Sammen med juridisk direktør vier han mye av arbeidsdagene til entreprise- og kontraktsrett. Mye handler om forhandlinger, avtaleinngåelser, tvisteløsning, garantier og sikkerhetsstillelse. Lars Christian driver også kursing og foredrag, og jobber med etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i Skanska.

– Vi ønsker å være en tilgjengelig avdeling med lav terskel for alle ansatte. Ser du noe som gjør deg usikker, så ring og spør!

Konsernadvokaten er ofte rundt i landet for å holde kurs for sine kolleger i prosjektene, både for bygg og anlegg.

– Vi ser at det er lettere å ta kontakt med juridisk avdeling når de kjenner et ansikt der, og den lave terskelen er viktig for oss. Dukker det opp et spørsmål i et prosjekt, skal det være enkelt å spørre oss – vi hjelper med alt fra veldig små saker til store saker.

Jo tidligere du spør, jo bedre

Ofte handler det om å fastslå hva et prosjekt har rett på av tillegg og ekstra tid, om å kjenne de mulighetene som ligger i kontraktene.

– Ved å avklare slikt så tidlig som mulig, har du mye større muligheter til å ta fornuftige valg og gode beslutninger. Ofte kan det også være slik at en problemstilling som dukker opp i Trondheim, nylig ble løst i Oslo på et annet prosjekt. Som advokater vet vi ofte hvem som har vært borti hva, slik at vi kan koble kolleger og sørge for at kunnskapen overføres.

Det er da også kollegene i alle de andre avdelingene som gjør arbeidshverdagen i Skanska ekstra interessant, mener Lars Christian.

– Det som virkelig er kult her, er å få jobbe på tvers av fagene sammen med utrolig dyktige ingeniører, fagarbeidere, selgere og økonomer. Når vi har et juridisk spørsmål rundt en byggeteknisk problemstilling, så har jeg alle fakta tilgjengelig noen meter unna. Jeg kan bare gå bort i gangen til fagfolkene som vet hvordan en spunt skal slås ned, og hva som er de konkrete utfordringene ved ulike grunnforhold. Det er slikt som gjør meg til en mye bedre advokat. Man stiller så mye sterkere når du har kontroll på faktum, ikke bare den rene jusen. Da vet du også hva som er de relevante spørsmålene, hva som faktisk er avgjørende å få fram for å finne en fornuftig løsning.

– Det hjelper ikke med én god spiller

– Du bruker det ordet mye – fornuftig?

– Det er helt bevisst. Fordi den mest fornuftige løsningen ikke nødvendigvis handler om å vinne. Grensenytten ved å gå fra 90 prosent til 100 prosent er ofte lav. Hvis det koster oss 300 000 kroner i interne kostnader å gå en runde til i retten for å vinne de 200 000 kronene ekstra som vi mener vi har krav på, er det en fornuftig løsning? Noen ganger er det viktigere å sørge for at ingen taper enn at alle skal føle at de vinner.

– Men i advokatbransjen er det jo vinnerne som hylles?

– Ja, men det kommer an på hvordan du definerer seier. Det er så klart alltid morsomt å få skryt og det er alltid morsomt å vinne saker i retten. Men det er ikke alltid at en slik seier vil være i Skanskas interesse, fordi det betyr nødvendigvis at du har en motpart som har tapt. Et forhandlet resultat er derfor ofte å foretrekke. Men for å få til den beste løsningen i en forhandling må du også være best forberedt. Da hjelper det ikke bare med én god spiller, du må ha hjelp av resten av laget. Se på Rosenborg! De er gode fordi de spiller sammen som lag på en mye bedre måte enn alle andre, ikke fordi de har én eller to stjernespillere. De beste løsningene kommer når du løfter blikket og ser posisjonen til alle rundt deg. Det er dét overblikket som hjelper et lag fram til scoring.

Advokaten løfter opp mobilen med et bredt smil. Skjermbildet viser RBK-flagget som vaier i vinden på verandaen, hjemme på Smestad i Oslo. Lagfølelsen stikker dypt.

– Dette med lag-aspektet appellerer veldig sterkt til meg. Det var noe av det jeg elsket i Forsvaret, det å være på et lag som løser oppdraget ved at ulike personer trekker i samme retning. Alene er du svak, sammen har man styrke. Akkurat dette opplever jeg veldig sterkt i Skanska også. Her setter vi sammen gode lag som løser oppdraget på en fornuftig måte, sier Lars Christian.

Og mottoet som har fulgt ham siden tiden i Panserbataljonen og gjennom hele hans advokatvirke, gjelder også laget i Skanska:

– Gjør rett, frykt intet!