Søker leksehjelpere i Skanska

Skanska i samfunnet

Sivilingeniør Astrid Pihl er prosjekteringsleder i Skanska på dagtid, og frivillig leksehjelper på kveldstid. Nå vil hun ha med seg kollegene.

Astrid Pihl er sivilingeniør fra NTNU i Trondheim, og liker oppgaver der det kan settes to streker under svaret.

Nå bruker hun kunnskapen sin til mer enn jobb: Hun hjelper Oslo-ungdom med lekser i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og engelsk.

Det skjer gjennom Røde Kors’ tilbud om leksehjelp – en ordning der frivillige voksne møter opp to-tre timer en kveld i uka.

– Her er vi ingeniører, jurister, norsklektorer og mange andre med en bakgrunn som ungdommene kan ha nytte av. Det føles ikke bare meningsfylt og inspirerende, det gir meg også en fin mestringsfølelse. Det kjennes godt å kunne hjelpe de som av forskjellige grunner ikke kan lene seg på noen hjemme når de strever med et vanskelig pensum, sier Astrid.

Skanska vil ha flere som Astrid

Skanska ønsker at flere ansatte gjør som Astrid – og gir av sin tid til lokalsamfunnet der de bor og arbeider. Gjennom sitt program for samfunnsansvar tilbyr Skanska seg nå å forsterke innsatsen.

skanska-leksehjelpen-38358
Astrid Pihl stortrives som frivillig leksehjelp hos Røde Kors.

Røde Kors er én av de fire organisasjonene, og har i mange år drevet leksehjelp på flere steder i landet.

Hver kveld er 60 – 70 ungdommer innom lokalene her i Christian Kroghs gate 15, bare noen minutters gange unna Skanskas nye hovedkontor i Sundtkvartalet. Når de har funnet seg en plass, skriver de seg på en liste og oppgir hvilket fag og hvilket tema de trenger hjelp til denne gang. Leksehjelperne sjekker stadig innom lista, og krysser seg inn der de har mest å bidra med.

– Det er én som trenger hjelp med litt atomfysikk her. Noen som er klare for den?

Leksehjelperen som spør, får snart svar fra en frivillig-kollega – og eleven med fysikkoppgaven får hjelpen hun trenger. Astrid gjør seg klar for å bidra med matematikk-hjelp.

Flinke og ambisiøse ungdommer

– På NTNU, der jeg studerte bygg, skulle vi gjennom en viss mengde med generell fysikk, og det var en del på atomnivå som jeg husker at jeg opplevde som ganske høytsvevende. Men nå er det faktisk inne i pensum på videregående!

Denne kvelden er sju voksne møtt opp for å hjelpe ungdommene mellom 15 og 19 år som sitter bøyd over skolebøkene.

Selv vokste Astrid opp med to ingeniører som foreldre, men svært mange har ikke den muligheten til å finne kunnskapen de trenger hjemme.

– Her møter jeg flinke og ambisiøse ungdommer som vet hvor viktig utdannelse er, men som ofte ikke kan søke all støtten de trenger hjemme – eller som strever med språkbarrieren. Det er flere her som er nærmest faste gjester, og som vi kan følge gjennom hele videregående. Dette er sosial utjevning i praksis, noe jeg er veldig glad for å kunne være med på.

Smil til verden!
Smil til verden!

Fram til i sommer var Astrid rådgiver i Konstruksjonsavdelingen i Skanska Teknikk, nå driver hun prosjekteringsledelse for totalentrepriser i anleggsregionen Samferdsel og energi.

Frivillig leksehjelper har hun vært i fem år, og her har hun ett klart ønske: Hun vil gjerne ha med flere kolleger på prosjektet – og er glad for at Skanska støtter opp om frivilligheten.

Sosialt og hyggelig fellesskap

– Det er en sosial side av dette også, vi som er på Leksehjelpen samme kveld hver uke blir etterhvert kjent med hverandre. Nå i kveld, for eksempel, skal flere av oss ut for å spise sammen etter leksehjelpen. Her møter jeg folk som det er spennende å diskutere mye mer enn fag med!

På veggen hos Røde Kors henger leksehjelperne på en tavle med navn, bilde, utdannelse og fagområder – slik at elevene ser hvem de får hjelp av. Astrid har noen fag som hun helt klart overlater til de andre, røper hun med et smil.

– Norskleksene tar jeg ikke på meg. Hele min tilnærming til det faget på videregående var «fake it til you make it». Og det er ikke en teknikk jeg vil lære bort!

Belønner ansattes frivillighet

Skanskas Corporate Community Investment-program (CCI) støtter humanitært arbeid med en fast sum for hver time av de ansattes frivillige arbeid.
Den frivillige innsatsen må innfri ett av tre kriterier:
• Overføre kunnskap som bidrar til at unge kommer i jobb eller utdannelse
• Bidra til å løse behov i lokalmiljø som stimulerer til vekst
• Skape økt trygghet og trivsel i lokalmiljø

De ansatte kan selv velge én av fire organisasjoner som de ønsker at støtten skal gis til: Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Kreftforeningen eller Kronprinsparets Fond

Trenger stadig nye frivillige

– Vi har rundt 75 frivillige voksne som er leksehjelpere i Oslo Røde Kors, men trenger stadig nye. Særlig innen matematikk og norsk trenger vi folk, og nå har vi også et stort behov for de som kan hjelpe til med kjemi, forteller Johanne Svantorp, koordinator i Orkis Leksehjelp.
Tilbudet finnes flere steder i Oslo, og gis også via nettet.

At det gir resultater, ser de mange eksempler på: – Vi ser ofte at elever kommer tilbake for å takke hjelperne sine etter endt eksamen. Det er ingen tvil om at de som gir hjelp her, også får mye tilbake.