Det tredje skrittet inn i fremtiden

Prosjekter

Powerhouse Kjørbo viser at det er fullt mulig å rehabilitere et 30 år gammelt energisluk til et moderne plusshus – et hus som faktisk produserer energi.

Arbeidet med å rehabilitere de to første byggene ble sluttført i februar 2014. Nå går arbeidet med nummer tre av de fem byggene i Kjørboparken i Sandvika framover med stormskritt, og våren 2017 vil Norges tredje Powerhouse stå klart. For prosjektleder Jørn-Erling Skåtan i Skanska er dette et spennende og fremtidsrettet prosjekt i sammen med Powerhouse-alliansen. Powerhouse er et samarbeid om plusshus og består av Entra ASA, Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO, Sapa, Asplan Viak og Skanska. Skåtan trekker særlig frem samarbeidet med byggherren Entra, som han mener er en svært viktig medspiller på et så nytt og unikt prosjekt som rehabiliteringen av Kjørboparken er og har vært. – Entra er en fremsynt og fremoverlent byggherre som har vært med i Powerhouse-samarbeidet helt fra starten. Det er både positivt og helt nødvendig med en byggherre som har guts til å kjøre på med et prosjekt som dette. Powerhouse er med på å løfte hele bransjen.

Et samarbeid om plusshus

– Vi er godt fornøyd med kvaliteten på arbeidet som er gjort på Powerhouse-prosjektene på Kjørbo. I tillegg ser vi at Skanska har høy kompetanse og er løsningsorienterte, noe som er verdifullt for oss som kunde, sier prosjektansvarlig for Entra, Siri Steinbakk.

Og det er ingen dårlig attest å ta med seg i det arbeidet med bygg tre går inn i sitt siste halvår. Skåtan har jobbet ti år i Skanska, og har vært ute på prosjekt hele tiden. Han har hatt alle roller fra prosjektingeniør til prosjektleder, vært på prosjekter som har omfattet alt fra kontorer, skole, idrettshall, sykehjem og omsorgsboliger. Ansvaret hans nå er primært å sørge for at Skanska-teamet leverer som avtalt i kontrakten, og ha en tett oppfølging mot byggherren.

Siri Steinbakk er prosjektansvarlig for Powerhouse Kjørbo for Entra. Hun beskriver Skanska som en kompetent og løsningsorientert partner.
Siri Steinbakk er prosjektansvarlig for Powerhouse Kjørbo for Entra. Hun beskriver Skanska som en kompetent og løsningsorientert partner.

– Det har vært veldig bra med en lengre forprosjektfase på blokk tre enn vi hadde på de to første byggene. Det tror jeg er spesielt viktig på et Powerhouse. Vi har jo samlet mange erfaringer fra bygg fire og fem, og det er viktig å kunne reflektere rundt disse erfaringene og ta dem med videre til neste prosjekt, sier han.

Mange av erfaringene har blitt hentet fra den omfattende driftsrapporten fra første og andre driftsår av de to rehabiliterte byggene i Powerhouse Kjørbo. Og nettopp disse funnene mener Skåtan det er viktig at man lærer av og jobber videre med. – En ting er at det er viktig å høste erfaringer, men like viktig er det å bruke de erfaringene aktivt når man går videre til nye prosjekter og nye bygg. Noe vi nå gjør på blokk tre. Energifokuset blir jo stadig større, og både vi og våre samarbeidspartnere skal lære av dette, slik at vi sammen kan dra næringen videre, fortsetter han.

Powerhouse vs tradisjonelle bygg

Det er lett å se Skåtans entusiasme rundt dette Powerhouse-prosjektet, og han har klare meninger om hva han anser som annerledes i forhold til et mer tradisjonelt byggeprosjekt. – En av de store forskjellene er fokuset. Det handler ikke om å bare følge byggespesifikasjoner. Det handler om noe mer. Det handler om et livsløp på 60 år. Det handler om miljø, energi og bærekraft. Og det at alle har et litt annet type fokus, gjør dette veldig interessant, og enda mer gøy å være med på enn et tradisjonelt prosjekt, smiler han.

En av utfordringene er å få nettopp disse tankene til å nå ut til alle i hele verdikjeden, fra den enkelte fagarbeideren og opp til prosjektledelsen. – Vi har samlinger der vi forklarer hele kjeden hva Powerhouse går ut på. Mange føler nok en stolthet av å være med på noe sånt som dette, for dette er jo ganske unikt, selv på verdensbasis, sier han.

Det er viktig at alle involverte i verdikjeden har samme tankemåte – både leverandører, produsenter, håndverkerne og byggherren. For å få til det må man jobbe aktivt med informasjon til hele kjeden gjennom hele prosjektet. Målet er jo å utvikle så energi- og miljøvennlige bygg som mulig. Sammen. Og Powerhouse er en ambisiøs og omfattende definisjon på et plusshus. Her dreier det seg ikke bare om teoretiske mål, men konkrete, målbare tiltak. Og det etterprøves. – Samtidig er det viktig å kunne kommersialisere prosjektet, sier Skåtan. Målet er jo å bygge Powerhouse som er bærekraftige, også på et kommersielt nivå.

Tradisjonelt men nytt

– Relativt mye av det vi gjør er jo tradisjonelt, men det gjøres på en annen måte, forteller han. Blant annet spiller valg av materialer en stor rolle. Man forsøker blant annet å bruke treverk framfor metall, ettersom det er mer bundet energi i metall, og det koster miljøet mer. – Det handler om å ha et miljøfokus fra planlegging til gjennomføring og så til bruk av bygget, fortsetter han. For i dette regnskapet summerer man ikke bare energien som går med til å drive bygget, men også energien som gikk med til å bygge bygget, inkludert alle materialene som brukes.

Neste fase

På blokk tre i Kjørboparken har man nå kommet ganske langt, og neste milepæl er å få på plass brønn- og varmepumpesystemet. – Vi har boret brønner som nå skal føres inn i bygget, og så skal det inn en varmepumpe, forteller Skåtan. Disse brønnene er en viktig del av konseptet, og brukes til oppvarming og kjøling. – Innvendig driver vi med malearbeider og tekniske rom, og det nærmer seg finish på overflater, og så starter man med tepper om noen uker.

Jørn-Erling og resten av teamet på Kjørbo går nå inn i en spennende fase. Til våren skal den tredje blokken være ferdig rehabilitert.
Jørn-Erling og resten av teamet på Kjørbo går nå inn i en spennende fase. Til våren skal den tredje blokken være ferdig rehabilitert.

For Skåtan er dette en spennende fase. – Det er morsomt å se jobben man har vært med på nærme seg slutten, og at det som i utgangspunktet var et umoderne kontorbygg fra 80-tallet, snart forvandles til et miljøfyrtårn som blir en grønn arbeidsplass for mange mennesker i lang tid, smiler han. – Og det er jo ekstra moro når man vet at det er et Powerhouse.

Utviklingsmuligheter

Men hva med fremtiden? Hvor langt opp eller ned kan man egentlig skalere Powerhouse konseptet? Skåtan forteller at de for noen uker siden hadde en Powerhouse workshop, der nettopp dette var et av temaene. – Da lekte man med tanken om en Power City. Et helt byområde, eller en forstad med alle de muligheter som finnes. – Veldig spennende, avslutter Skåtan.